Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelés célja, jogalapja:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatgyűjtés célja, hogy az Ön szükségleteit kielégítsük, és megfelelő tájékoztatást nyújtsunk szállás szolgáltatásainkról.

Adatkezelés időtartama:
Az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és engedély, valamint az adattulajdonos előzetes tájékoztatása nélkül azt 3. személynek nem adjuk ki. Mivel az Info. tv. 14. § c) pontja előírja, hogy Ön kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, így a személyes adatokat csak eddig az időpontig tároljuk és használjuk fel.

Adatfeldolgozásra jogosult személy:
Az adatokhoz kizárólag a szeili.hu munkatársai jogosultak hozzáférni, akik a szolgáltatások teljesítéséhez és feladataik ellátásához szükséges információkat használják fel a megfelelő mértékben.

Adattulajdonosok jogai:
Cégünk szíves rendelkezésére áll az adattulajdonosok részére. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége a nálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon írásban az info@szeili.hu e-mail címre.

Jogorvoslat:
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Honlap felelőssége:
A cég a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő információkat tartalmaz, ennek ellenére előfordulhatnak – mint minden honlapon – hibák. Ezért cégünk nem vállal felelősséget. A szeili.hu fenntartja annak a jogát, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot előzetes tájékoztatás mellett módosítsa.

Sütik (cookie-k) használata:
Ezen a honlapon úgynevezett cookie-kat használunk. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet keres fel. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait.